W naszej przychodni wykonujemy specjalistyczne badania, które pomagają zdiagnozować dolegliwości pacjenta, ułatwiając lekarzowi wprowadzenie odpowiedniego leczenia. Badanie echo serca to nieinwazyjne badanie ultrasonograficzne, które pozawala ocenić budowę i funkcję serca, zastawek w sercu, wielkość jam serca, grubość mięśnia serca, jak również ocenić naczynia wychodzące  z serca (aortę i pień płucny).

 

Jakie dolegliwości można wykryć dzięki temu badaniu?

Echo serca daje możliwość zdiagnozowania i monitorowania wad zastawkowych, zaburzeń kurczliwości mięśnia sercowego związane z niewydolnością serca, przebytym zawałem serca czy kardiomiopatią. Pomaga również ocenić globalną i regionalną funkcję skurczową i rozkurczową lewej i prawej komory oraz stwierdzić obecność skrzeplin w sercu czy też obecność płynu w worku osierdziowym. Ponadto umożliwia rozpoznanie i monitorowanie szerokości tętniaka aorty.

 

Jak wygląda badanie echo serca?

Badanie jest w pełni bezpieczne i bezbolesne. Nie trzeba się do niego wcześniej przygotowywać. Pacjent musi rozebrać się do pasa i ułożyć na lewym boku, następnie lekarz wykonujący badanie przykłada do klatki piersiowej pacjenta głowicę ultrasonograficzną ze specjalnie przeznaczonym do tego badania żelem, obracając ją pod różnym kątem – tak, aby jak najdokładniej uwidocznić serce.

Warto wiedzieć, że badania lekarskie echo serca są przeprowadzane w naszej przychodni przez doświadczonych lekarzy-specjalistów.