Jedną z wykorzystywanych technik badania zaburzeń rytmu serca jest Holter EKG. Polega ona na nieprzerwanym monitorowaniu czynności serca przez 24 godziny na dobę.  W ten sposób kardiolog jest w stanie wykryć zaburzenia rytmu serca, których nie wychwyci standardowe badanie EKG czy echo serca.

 

Kiedy zaleca się wykonanie badania metodą HOLTERa?

Lekarz kardiolog może zalecić wykonanie badania EKG metodą Holtera w przypadku podejrzenia:

  • zaburzeń rytmu serca,
  • zaburzeń przewodnictwa
  • nieprawidłowości związanych z działaniem wszczepionego rozrusznika serca.

Niepokojącymi objawami u pacjenta są omdlenia, duszności i zawroty głowy. Jeśli zauważą je Państwo u siebie, warto rozważyć konsultację z kardiologiem. Holter EKG polecamy także sportowcom amatorom, takim jak biegacze. Jest to bardzo dobry sposób na okresową kontrolę stanu zdrowia, którą można wykonać szybko i wygodnie w prywatnej przychodni lekarskiej. 

 

Jak wygląda badanie HOLTERowskie?

Urządzenie, przy użyciu którego odbywa się badanie holterowskie, jest przytwierdzane do paska na wysokości talii. Przypinanych jest do niego 5 elektrod, które przykleja się na klatkę piersiową pacjenta. W czasie wykonywania pomiarów osoba badana powinna wykonywać standardowe codzienne aktywności. Jednak, aby taka diagnostyka chorób serca przyniosła jak najlepsze efekty, konieczne jest prowadzenie dzienniczka aktywności  (zawierającego informacje o samopoczuciu, aktywności fizycznej, przyjmowanych posiłkach, ewentualnych dusznościach, kołataniu serca czy bólach w klatce piersiowej itd.). Tego rodzaju informacje są bardzo cenne i ich pomoc w interpretacji wyniku badania jest nieoceniona.  Należy pamiętać, że aparat do badania nie powinien mieć kontaktu z wodą.

 

Badanie Holter ciśnieniowy – ABPM w prywatnej przychodni

Badanie ABPM (skrót od angielskiego ambulatory blood pressure monitoring) to badanie diagnostyczne, potocznie zwane holterem ciśnieniowym, dzięki któremu możemy potwierdzić lub wykluczyć nadciśnienie tętnicze, jak również dostosować farmakoterapię nadciśnienia indywidualnie do potrzeb pacjenta. Holter ciśnieniowy mierzy ciśnienie krwi w odróżnieniu od badania Holtera EKG, który monitoruje czynność elektryczną serca.

Jak wygląda badanie HOLTERem CIŚNIENIOWYm?

Badanie polega na całodobowym automatycznym pomiarze ciśnienia tętniczego w odpowiednio zaprogramowanych odstępach czasu w dzień i w nocy oraz automatycznej rejestracji ciśnienia.

Na jednym ramieniu pacjenta zakładany jest mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego, który jest połączony z rejestratorem przyczepionym do pasa.  W ciągu doby aparat wykona kilkadziesiąt  pomiarów ciśnienia. Bardzo istotne jest, żeby w trakcie wykonywania pomiarów ręka była wyprostowana w stawie łokciowym. Zgięcie ręki może zaburzyć pracę urządzenia i zafałszować wyniki pomiarów. Po 24 godzinach pacjent powinien zgłosić się do gabinetu w celu odłączenia urządzenia. Następnie wykonywany jest komputerowy odczyt danych i ocena przez specjalistę kardiologa.

W czasie wykonywania pomiarów osoba badana powinna wykonywać standardowe codzienne aktywności. Należy pamiętać, że aparat do badania Holter RR nie może mieć kontaktu z wodą. 

 

Badanie metodą HOLTERa W NASZEJ PRZYCHODNI Lekarskiej w Toruniu

W naszych prywatnych gabinetach medycznych przeprowadzamy następujące badania lekarskie:

  • Holter EKG: 24-godzinna rejestracja zapisu EKG;
  • Holter ciśnieniowy (ABPM): 24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego.