Badanie EKG, czyli elektrokardiografia, to szeroko dostępne i nieinwazyjne badanie, wykonywane w celu wykrycia chorób serca. Wyniki opracowywane są na podstawie zarejestrowanej czynności bioelektrycznej serca, zaś samo rejestrowanie odbywa się przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej, kończyn górnych i dolnych.

EKG to najczęściej pierwsze badanie lekarskie w diagnostyce chorób kardiologicznych. Jeśli EKG wykaże nieprawidłowości pracy serca, kardiolog skieruje pacjenta na dalszą diagnostykę lub stwierdzi konieczność wykonania badania EKG metodą Holtera, które pozwoli obserwować pracę serca przez całą dobę.

Jakie są wskazania do wykonania badania EKG?

Badanie EKG jest wymagane w przypadku diagnostyki takich objawów, jak uczucie kołatania serca czy nadciśnienie tętnicze. Elektrokardiografia będzie też wskazana przy okresowym badaniu pacjentów w trakcie leczenia, co pozwala na kontrolowanie przebiegu terapii i wprowadzanie ewentualnych korekt. Wszelkie bóle w klatce piersiowej, choć mogą świadczyć o problemach o różnym podłożu, powinny być również zbadane za pośrednictwem EKG w celu wykluczenia chorób o podłożu kardiologicznym. Podobnie symptomy takie jak omdlenia, utraty przytomności, duszności czy zawroty głowy mogą sygnalizować nieprawidłowości w układzie sercowo naczyniowym.

Jak przebiega badanie EKG?

Badanie EKG jest w pełni bezpieczną metodą diagnostyczną, niewymagającą od pacjenta wcześniejszego przygotowania. Należy tylko pamiętać, by przed badaniem nie pić kawy i nie palić papierosów. Niewskazany jest także wzmożony wysiłek fizyczny. Jeśli pacjent spieszył się na badanie lekarskie i szybko wchodził po schodach, to warto, by kilka minut odpoczął.

Do badania EKG wykorzystywany jest elektrokardiograf, czyli urządzenie, które rejestruje prądy czynnościowe serca przy użyciu specjalnych elektrod. W celu wykonania badania pacjent powinien położyć się na wznak i odsłonić klatkę piersiową oraz nadgarstki i kostki. Osoba wykonująca badanie przykłada elektrody do klatki piersiowej za pomocą specjalnych przyssawek, smarując wcześniej skórę żelem do EKG dla lepszego przewodzenia impulsów elektrycznych przez skórę.

Przygotowanie do rejestracji zapisu EKG trwa kilka minut, a sama rejestracja zajmuje kilkanaście sekund, w trakcie których należy pozostać w bezruchu, ponieważ skurcze i drżenie mięśni mogą zaburzyć zapis EKG, uniemożliwiając jego prawidłową interpretację. Otrzymany wynik – w postaci wykresu graficznego – analizowany jest przez lekarza kardiologa i to od niego należy uzyskać informacje na temat dalszych zaleceń. Gotowy zapis pomiarów dokonywanych przez elektrody stanowi bogate źródło informacji o sercu i jego aktywności.