Badanie EKG, czyli elektrokardiografia, to szeroko dostępne i nieinwazyjne badanie, wykonywane w celu wykrycia chorób serca. Wyniki opracowywane są na podstawie zarejestrowanej czynności bioelektrycznej serca, zaś samo rejestrowanie odbywa się przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej, kończyn górnych i dolnych.
EKG to najczęściej pierwsze badanie lekarskie w diagnostyce chorób kardiologicznych. Jeśli EKG wykaże nieprawidłowości pracy serca, kardiolog skieruje pacjenta na dalszą diagnostykę lub stwierdzi konieczność wykonania badania EKG metodą Holtera, które pozwoli obserwować pracę serca przez całą dobę.

Każdy chory zgłaszający się do kardiologa z bólem w klatce piersiowej powinien wykonać elektrokardiografię. Dzięki szerokiej dostępności badania EKG nie warto lekceważyć jakichkolwiek problemów z sercem, tylko jak najszybciej zgłosić się do przychodni lekarskiej. Jeśli zależy Państwu na czasie, warto zdecydować się na wizytę u kardiologa prywatnie.

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA EKG?

Badanie EKG warto wykonać w przypadku takich dolegliwości jak:
    • uczucie kołatania serca,
    • ból w klatce piersiowej,
    • omdlenia, utraty przytomności, 
    • duszności,
    • zawroty głowy, zasłabnięcia,
    • nadciśnienie tętnicze.
Na elektrokardiografię powinni się zdecydować także pacjenci, którzy przyjmują leki antyarytmiczne. Dzięki temu badaniu możliwa jest ocena skutków ich stosowania. Badanie EKG wykonuje się również u osób z rozpoznaną już wcześniej arytmią serca w celu monitorowania skuteczności leczenia. Badanie to zaleca się także wykonać przed niektórymi operacjami w celu upewnienia się, czy zaplanowane znieczulenie nie wywoła niepożądanych skutków.

Warto pamiętać też o wykonywaniu EKG w ramach profilaktyki, zwłaszcza u osób po 45 roku życia. Badanie powinno być wykonywane średnio co 1-3 lata. Elektrokardiografię zaleca się również osobom zdrowym uprawiającym sport zawodowo i amatorsko. Dzięki temu mogą one kontrolować swój stan zdrowia i skutecznie zapobiegać zagrożeniu nagłego zgonu w czasie treningu czy zawodów.

 

Jak przebiega badanie EKG? 

Badanie EKG jest w pełni bezpieczną metodą diagnostyczną, niewymagającą od pacjenta wcześniejszego przygotowania. Należy tylko pamiętać, by przed badaniem nie pić kawy i nie palić papierosów. Niewskazany jest także wzmożony wysiłek fizyczny. Jeśli pacjent spieszył się na badanie lekarskie i szybko wchodził po schodach, to warto, by kilka minut odpoczął. Do badania EKG wykorzystywany jest elektrokardiograf, czyli urządzenie, które rejestruje prądy czynnościowe serca przy użyciu specjalnych elektrod. W celu wykonania badania pacjent powinien położyć się na wznak i odsłonić klatkę piersiową oraz nadgarstki i kostki. Osoba wykonująca badanie przykłada elektrody do klatki piersiowej za pomocą specjalnych przyssawek, smarując wcześniej skórę żelem do EKG dla lepszego przewodzenia impulsów elektrycznych przez skórę.

Przygotowanie do rejestracji zapisu EKG trwa kilka minut, a sama rejestracja zajmuje kilkanaście sekund, w trakcie których należy pozostać w bezruchu, ponieważ skurcze i drżenie mięśni mogą zaburzyć zapis EKG, uniemożliwiając jego prawidłową interpretację. Otrzymany wynik – w postaci wykresu graficznego – analizowany jest przez lekarza kardiologa i to od niego należy uzyskać informacje na temat dalszych zaleceń. Gotowy zapis pomiarów dokonywanych przez elektrody stanowi bogate źródło informacji o sercu i jego aktywności.

Badanie EKG może być bezpiecznie powtarzane wielokrotnie w zależności od potrzeb i wskazań. Należy pamiętać, że EKG serca nie wykryje jakichkolwiek odstępstw od normy w pracy serca poza czasem trwania badania. Oznacza to, że jeśli wystąpiły zaburzenia rytmu serca kilka godzin przed badaniem, to nie będą one niestety widoczne na krzywej EKG.

Elektrokardiogram pozwala ocenić jedynie aktualną pracę serca. W sytuacji gdy na przykład zaburzenia w pracy serca występują w nocy, należy wykonać badania metodą Holtera, dzięki którym możliwa jest ocena pracy serca przez 24 godziny.